Spinalonga


Aan de oostkant van de noordelijke kust van Kreta ligt het eiland Spinalonga. Ooit was dit eiland een Venitiaans verdedigingswerk voor de kust van Kreta. Vanaf het jaar 1913 begon er een nieuwe periode voor Spinalonga. De regering van Kreta had besloten het eiland te veranderen in een leprakolonie en bracht iedereen die aan deze ziekte leed hiernaartoe. In de eerst jaren en decennia waren de levensomstandigheden op Spinalonga erbarmelijk. De zieken woonden in vervallen huizen in kleine ruimten. Medische verzorging was uiterst gebrekkig. In de loop der jaren verbeterden de omstandigheden, vooral doordat de initiatieven hiervoor van de zieken zelf uitgingen.
Maar de geschiedenis van het lepra-eiland is niet alleen verbonden met de ellende van de zieken. Om politieke redenen werden ook gezonde mensen naar het eiland verbannen. Enkele inwoners van het gebied maakten ook gebruik van het feit dat de zieken een bescheiden ondersteuning van overheidswege ontvingen. Met kleine bootjes brachten ze levensmiddelen naar het eiland, die ze daar voor veel te hoge prijzen verkochten. Aangewezen op deze verzorging van buitenaf, moesten de eilandbewoners zich hier wel in schikken.
Toen in de jaren veertig een medicijn tegen deze afschuwelijke ziekte werd ontdekt, begon lepra langzaam de afschrikwekkende kanten te verliezen. Daardoor verbeterde ook het lot van de verbannen personen. In 1957 ten slotte verlieten de laatste tien overlevenden het eiland.
(bron: http://geschiedenisles.web-log.nl)

Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken 

Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken  Klik om de grote foto te bekijken